autoři článků

PhDr. Zdeněk Kučera

PhDr. Zdeněk Kučera

CEMC - České ekologické manažerské centrum, Jevanská 12, Praha 10, 100 31, Česká republika
, tel.:+420 274 784 416-7, fax:+420 274 775 869

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioplyn

Obnovitelné zdroje energie