autoři článků

Vojtěch Kotecký

, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy