autoři článků

prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká republika

Externí člen SZ - Lesnická a dřevařská fakulta

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy