autoři článků

Ing. Vladimír Hlavačka, Ph.D.

EVH SK, s.r.o., Kopčianska 20, Bratislava 5, 852 01 , Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie