autoři článků

Ing. Rafał Chłond

VŠB – TU Ostrava, Česká republika
, tel.:+420 +420 597 323 866

Zaměření:
Výroba elektrické energie zplyňováním biomasy, vysokoteplotní čištění, výzkum technologie zplyňování

Specializace: Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy