autoři článků

Ing. Petr Mareš

United Energy, a. s., Česká republika

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy