autoři článků

Ing. Pavel Bláha

Skanska, a.s., Divize Technologie, Česká republika
, tel.:+420 267 095 555, 737 255 379

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Spalování biomasy