autoři článků

Ing. Patrik Burg

Ústav zahradnické techniky, ZF MZLU v Brně, 17. listopadu 1a, Břeclav, 690 02, Česká republika
, tel.:+420 519 322 767

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Bioodpady a kompostování

Pěstování biomasy