autoři článků

Miroslav Herout

, Česká republika

PRO-ODPAD, Kompostárna Jarošovice

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy