autoři článků

Ing. Martin Lepold

I&C Energo a.s., Divize řízení procesů a automatizace, Podnikatelská 553, Praha 9 - Běchovice, 190 11, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy