autoři článků

Ing. Kamila Havlíčková

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, odd. fytoenergetiky, Květnové náměstí, Informační středisko pro obnovitelné zdroje energie, Průhonice, 252 43, Česká republika
, tel.:+420 296 528 267, fax:+420 267 750 440

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy