autoři článků

Ing. Jiří Jelínek

EKOL, spol. s r.o., Česká republika

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy