autoři článků

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí n. Labem, Česká republika
, tel.:+420 476 165 614

Vedoucí úseku rafinérského a petrochemického výzkumu Litvínov

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie