autoři článků

Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra chemie, Tř.17. listopadu 15 , Ostrava – Poruba, 708 33, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy