autoři článků

Ing. František Meloun

, Česká republika

Elektrotechnickou fakultu ČVUT
v Praze, obor ekonomika a řízení
energetiky. V letech 1988 – 1990
absolvoval postgraduální studium - obor
teplárenství při Vysoké škole strojní
a elektrotechnické v Plzni. V letech
1985 - 86 pracoval v různých funkcích
při výstavbě Sdruženého tepelného
zdroje v Písku a od roku 1986 až
do současnosti na písecké teplárně
zastává funkci zástupce ředitele a.s. pro
provoz. Je členem některých odborných
komisí při Teplárenském sdružení ČR. 

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Spalování biomasy