autoři článků

Dalibor Šafařík

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy