autoři článků

doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy