autoři článků

Ing. Zdeňka Šedivá

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, P.O.Box 54, Praha 6 - Ruzyně, 161 01, Česká republika
, tel.:+420 233 022 302

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy