autoři článků

Ing. Zdeněk Beňo

VŠCHT Praha 216 – Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Česká republika

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie