autoři článků

Ing. Sergej Usťak, CSc.

Ing. Sergej Usťak, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Černovická 4987, Chomutov, 430 01, Česká republika
, tel.:+420 474 629 726, fax:+420 474 624 281 exp.522

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování