autoři článků

Ing. Petr Novák

TERMIZO, a.s., Třída Dr. M. Horákové 571/56, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie