autoři článků

Ing. Petr Kusý

Energetický regulační úřad, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy