autoři článků

Ing. Pavel Kovaříček, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Pěstování biomasy