autoři článků

Ing. Pavel Gebauer

Ing. Pavel Gebauer

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká republika

Vystudoval katedru konstrukce strojů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Během své profesní kariéry pracoval jako projektant dopravních zařízení pro těžký průmysl a energetiku. Později začal pracovat na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V současnosti se věnuje problematice energetiky a životního prostředí, hlavně obnovitelným zdrojům energie, energetické efektivitě a emisím skleníkových plynů.

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy