autoři článků

Časopis Priorita

, Česká republika
, tel.:+420 267 122 302

Informační centrum OPŽP poskytuje aktuální informace o možnostech získání dotací z Operačního programu Životní prostředí, informace o plánovaných výzvách, obecné informace o prioritních osách a informace o výsledcích programu. Informační centrum nabízí informační a propagační materiály a dále pořádá vzdělávací akce a výstavy.

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování