autoři článků

Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Drnovská 507 , Praha 6 – Ruzyně, 161 01, Česká republika
, tel.:+420 233022236

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pelety a brikety, Spalování biomasy

Pěstování biomasy