autoři článků

Ing. Marcela Kolářová

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, Česká republika
, tel.:+420 22438 3271

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy