autoři článků

Ing. Libor Pavlíček

Step TRUTNOV a.s., Česká republika

Ředitel společnosti a předseda představenstva

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy