autoři článků

Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha, Česká republika

Specializace: Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy