autoři článků

 Jean-Marc Jossart

Jean-Marc Jossart

AEBIOM, Evropská asociace pro biomasu, Croix du Sud 2 bte 11, 1348 Louvain-la-Neuve

Specializace: Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie