autoři článků

Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

, Česká republika

vystudoval ekonomiku a řízení
elektrotechniky a energetiky
na Fakultě elektrotechnické ČVUT,
kde rovněž získal titul CSc. Od roku
1991 pracuje na katedře ekonomiky,
manažerství a humanitních vět, kde
v současné době je vedoucím katedry.
Specializuje se na řešení širokého
spektra úloh z oblasti ekonomiky
a řízení se specifickým zaměřením
na oblast ekonomiky energetiky
a obnovitelných zdrojů energie.

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy