autoři článků

Bc. Jaroslav Bubeník

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Rychle rostoucí dřeviny

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy