autoři článků

Ing. Jan Weger, Ph.D.

Ing. Jan Weger, Ph.D.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, odd. fytoenergetiky, Květnové náměstí, Informační středisko pro obnovitelné zdroje energie, Průhonice, 252 43, Česká republika
, tel.:+420 296 528 327, 267 (informační středisko), 111 (centrála), fax:+420 267 750 023

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Rychle rostoucí dřeviny

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny