autoři článků

Ing. et Ing. Jan Škvařil

VUT v Brně, Technická 2, Brno, 616 69, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy