autoři článků

Ing. Jan Frydrych

OSEVA PRO s.r.o., OZ Zubří, Zubří, 756 54, Česká republika
, tel.:+420 571 658 195, fax:+420 571 658 197

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie