autoři článků

Doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.

Mechanizačná fakulta SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, 949 76, Slovenská republika
, tel.:+421 37 77 22 188

Specializace: Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie