autoři článků

Bc. Ilona Gerndtová

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika, Česká republika
, tel.:+420 2330222462, fax:+420 233312507

Specializace: Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy