autoři článků

Prof. Dan Asplund

Jyväskylä Science Park, P.O. Box 27, FIN-40101 Jyväskylä
, tel.:+358 144 451 112, fax:+358 144 451 199

Specializace: Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie