Odborné články

Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (2) Heilbronn

Heilbronn leží na jihozápadě Německa, ve spolkové zemi Bádensko-Würtembersko. V roce 1995 měl necelých 120 tisíc obyvatel. Následující text je překladem informačního textu pro obyvatele Heinbronnu. Ač takovýto text nemůže nahradit exkurzi či praxi na místě, tak přece může ledacos o tamním systému napovědět. 

http://www.hnonline.de/service/muell/Biotonne.htm

V Heilbronnu musí být bioodpad sbírán odděleně - buď na vlastní kompost nebo do sběrné nádoby na bioodpad.

Za povšimnutí stojí slůvko "musí". Osobně se domnívám, že pro ČR je v současnosti lepší začínat spíše se systémy založenými na dobrovolnosti a osvětě.

 • K dispozici na zapůjčení jsou nádoby s objemem 60, 80, 120 nebo 240 litrů. Na každém městském úřadě jsou k dostání objednávkové formuláře na nádoby na bioodpad. Objednávka by měla být nejprve schválena majitelem domu.
 • Objednané nádoby na bioodpad musí být opatřeny platnou známkou.
  Známka dosvědčuje, že byl zaplacen roční poplatek za odvoz nádoby, který se liší dle velikosti nádoby. Dále domácnosti platí roční pevný poplatek dle počtu členů domácnosti a případně poplatky za další nádoby. 
 • Společné užívání jedné sběrné nádoby na bioodpad několika domácnostmi je možné jak u domů s více byty tak u sousedících rodinných domů.
 • Kdo veškerý bioodpad prokazatelně a řádně kompostuje ve vlastní zahradě nepotřebuje žádnou nádobu na bioodpad.
 • Při stěhování musí být nádoba pro sběr bioodpadu vrácena. Stejně tak, když přestane být nádoba na bioodpad dále potřebná (např. při vlastním kompostování). Formuláře pro odvezení nádoby na bioodpad jsou k dostání na městských úřadech.

S otázkami o objednávání, výměně či vracení nádob na bioodpad se obracejte na odpadovou poradnu.

Tyto bioodpady do nádoby pro sběr bioodpadu patří:

 • odpady z ovoce a zeleniny,
 • zkažené potraviny, spadlé ovoce,
 • pevné zbytky potravin, skořápky ořechů a vajec,
 • sedliny z kávy a čaje (s filtrem),
 • pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů),
 • peří, vlasy, papírové kapesníky a ubrousky,
 • listí, plevele, tráva.

Tyto odpady nepatří do sběrné nádoby na bioodpad:

 • pleny, obvazy,
 • tekuté zbytky potravin,
 • pytlíky z vysavače, popel, odpad z popelníků, odpad vzniklý při zametání,
 • plastové kelímky,
 • plechovky, hliníkové fólie, vícevrstvé nápojové obaly,
 • textilie, kůže, vlna, dřevo,
 • vrstvený papír, prospekty.
 • Rovněž objemné zelené odpady (např. ořezávky ze stromů a keřů) nepatří do nádob na bioodpad, nýbrž do zvláštních kontejnerů pro zelený odpad nebo do snopkového sběru.
  Bündelsammlung, který jsem přeložil jako snopkový sběr, je prováděn dvakrát do roka - na jaře a na podzim. Lidé v těchto termínech si mohou nechat odvézt odpady z ořezů až do 2 kubických metrů. Snopky by neměly být delší než 1,5 metrů s max. průměrem 15 cm.

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu se provádí každých 14 dní, od 7. května do 21. září každý týden. Nádoby pro sběr bioodpadu - s platnou známkou - musí být v den svozu od 7 hodin ráno připraveny pro vyprázdnění na kraji silnice. Nádoby na bioodpad, které byly přistaveny ve špatnou dobu nebo na nepřístupné místo, nemají žádný nárok na vyprázdnění.

Náměty pro správné nakládání s bioodpadem a nádobami pro sběr bioodpadu

 • Vlhké bioodpady (např. zbytky potravin, kávové filtry, zbytky z ovoce či salátu) vždy zabalit do savého papíru (např. novinového) nebo do papírových kornoutů nabízených v obchodech - pravděpodobně místo u nás obvyklých pytlíků na různé druhy oříšků, sušeného ovoce, ... - (v žádném případě však nepoužívat plastové kornouty).
 • Domovní koš na bioodpad nechávat uzavřený, pravidelně vyprazdňovat do sběrné nádoby na bioodpad a dle potřeby umýt čistou vodou.
 • Dno sběrné nádoby na bioodpad vyložit vrstvou zmačkaného papíru. Dle potřeby dávat další vrstvy zmačkaného papíru mezi vlhké bioodpady. To zabraňuje hromadění tekutiny a tím i tvorbě zápachu, znečišťování nádoby a zamrzání v zimě.
 • Bioodpad dávat do sběrné nádoby na bioodpad pokud možno suchý. Pokud jsou k dispozici zahradní odpady, tak je dávat ve vrstvách mezi ostatní bioodpady. Trávu nechat po sekání proschnout a pak ji teprve dávat do sběrné nádoby na bioodpad.
 • Bioodpady v žádném případě nestlačovat, nýbrž nechat nakypřené. Víko nechávat uzavřené.
 • Sběrnou nádobu na bioodpad pravidelně umývat čistou vodou.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Intenzifikace přeměny lignocelulózového komplexu do podoby substrátu pro anaerobní digesci
Domovní a komunitní kompostování komunálních bioodpadů
Nové trendy nakládání s biodegradabilními odpady
Sběr bioodpadu v Plzni
Kofermentace zemědělských, komunálních a průmyslových bioodpadů při anaerobní digesci kejdy prasat
Kompostování bioodpadu
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (4) skúsenosti z USA (2. časť)

Předchozí / následující díl(y):

Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (3) Würzburg
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (1) kraj Rhein-Sieg
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 31.12.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 7590

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (2) Heilbronn. Biom.cz [online]. 2001-12-31 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/sber-bioodpadu-v-nemecky-mluvicich-zemich-2-heilbronn>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto