autoři článků

Ing. Petr Vlasák

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, odd. fytoenergetiky, Květnové náměstí, Informační středisko pro obnovitelné zdroje energie, Průhonice, 252 43, Česká republika
, tel.:+420 296 528 270, 602 269 923

Absolvent VŠE Praha (fakulta obchodní, obor EVO). Od r. 2003 pracuje ve VÚKOZ Průhonice. Pracuje na problematice pěstování rychle rostoucích dřevin.

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy