autoři článků

Ing. Marie Kovářová

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06, Česká republika
, tel.:+420 233 022 290

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy

Spalování biomasy