autoři článků

Leona Šimková

, Česká republika

Mateřská dovolená do 2017

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny