autoři článků

Mgr. Jakub Kašpar

Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká republika
, tel.:+420 267122040, fax:+420 267126040

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy