autoři článků

Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.

VŠB-TU Ostrava, kat. energetiky, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, 708 33, Česká republika
, tel.:+420 597 325 175, fax:+420 597 325 177

Detailní informace o publikační činnosti a dalších aktivitách jsou k dispozici na stránce http://enet.vsb.cz

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy