autoři článků

 Motorgas

Motorgas

, Česká republika

Příběh a určující myšlenky

Firma MOTORGAS byla založena v roce 1992. Zakladatelé firmy inspirovali vlastní projekt zkušenostmi nabytými při vývoji prvních českých plynových motorů značky ČKD. Dodnes je MOTORGAS zejména technicky orientovanou firmou těžící z hlubokých českých inženýrských a strojírenských tradic.

Partnerství a spolupráce

Společnost se teritoriálně rozrostla do prostředí států V4 a naše dceřině společnosti naleznete v Polsku, na Slovensku i v Maďarsku. Prostřednictvím dceřiné společnosti Pevot s.r.o. nabízíme zákazníkům dieselagregáty a služby s tím spojené. V západní Evropě a USA spolupracujeme s místně zavedenými zkušenými hráči.

Výrobky a služby

Od samého počátku se soustřeďuje MOTORGAS na plynové motory a výrobu kogeneračních jednotek. V devadesátých letech jsme do českého prostředí významně zapsali americké motory Waukesha, které dodnes platí za etalon zejména na čistírnách odpadních vod. Dnes stavíme zejména na plynových motorech MAN. Jsou to precizní motory se špičkovými parametry a na to slyší stále více provozovatelů. Výroba kogeneračních jednotek si i v globálním měřítku udržuje charakter kusové, či malosériové výroby. U našich výrobků však můžeme hovořit o manufakturní zakázkové výrobě v nejlepším významu toho pojmu. Přizpůsobujeme provedení jednotlivých výrobků přímo potřebám projektu, aniž by výsledkem byla vyšší cena nebo delší dodací lhůta. Pro uživatele je snad ještě důležitější kvalita servisu a kapacita servisní sítě. Pracujeme na trvalém rozvoji kapacity servisu, aby odpovídala rostoucímu množství strojů. Servisní zajištění všech našich výrobků musí být na nejvyšší úrovni, včetně moderních technologií dálkového monitoringu a skladové dostupnosti náhradních dílů. Servis provádíme výhradně lokálně, tj. zaměstnanci se znalostí místního jazyka a nákladově v sazbách odpovídající místní úrovni. Vybudovaná servisní síť plnohodnotně pokrývá provozovatele v Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku.

Teritoriální dosah

Nejvíce výrobků je historicky rozmístěno na území střední a východní Evropy CZ, SK, PL, HU. Naše stroje naleznete ale také v Litvě nebo Rusku. V posledních letech však převážil export na nejvyspělejší světové trhy do zemí západní Evropy a USA.

Moderní zázemí

Sídlo firmy můžete navštívit osobně v průmyslovém areálu v Praze 9 – Čakovicích. Zde je centrálně umístěna většina řídící a administrativní činností firmy, projekční a vývojové oddělení, centrála servisu a sklad náhradních dílů a hlavně montážní dílna včetně zkušebny kogeneračních jednotek. Více než 50 zaměstnanců firmy včetně lokálních servisních středisek je připraveno plnit potřeby zákazníků.

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Biometan, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie