EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ZPRÁVY Z TISKU

Konference Čistá mobilita jednala o rozvoji elektromobility a možnostech uplatnění zemního plynu v dopravě

Čtvrtého ročníku dvoudenní konference Čistá mobilita se na zámku Loučeň zúčastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj a široké odborné veřejnosti.

První den byl tradičně věnován Národnímu akčnímu plánu čisté mobility a jeho plnění v podmínkách České republiky. Hosté konference měli možnost diskutovat o aktuálním stavu novelizace zákona o pohonných hmotách, která do našeho prostředí implementuje Směrnici 94/2017/EU o výstavbě dobíjecí a plnící infrastruktury. Představitelé jednotlivých ministerstev, ostatních orgánů státní správy, podnikatelských svazů a asociací pak diskutovali o nejdůležitějších výzvách, jež je nutné v současnosti a blízké budoucnosti v oblasti podpory a rozvoje využívání alternativních zdrojů v dopravě řešit.

Druhý den měli účastníci konference možnost seznámit se s globálními trendy v oblasti rozvoje elektromobility a výstavby dobíjecí infrastruktury, která je pro rozvoj využívání elektromobilů u nás klíčová.  Zajímavými tématy byly i nastupující vodíkové technologie či řešení praktického problému s podmínkami parkování vozidel na CNG a další alternativní pohony v ČR, s nimiž vystoupili zástupci Svazu dovozců automobilů a Sdružení automobilového průmyslu.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupil na konferenci i ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv Jan Zaplatílek, který představil klíčové přínosy novely zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, jež v únoru úspěšně prošla ve sněmovně třetím čtením.

„Přijetí novely zákona o pohonných hmotách  poskytne v oblastech elektromobility a uplatnění zemního plynu a dalších alternativních zdrojů v  dopravě  dlouhodobou jistotu, nezbytnou pro soukromé i veřejné investice do technologií vozidel a  budování odpovídající  infrastruktury. Poslouží  tak dvěma základním cílům a to dalšímu omezení závislosti dopravy na ropě a  dále omezení ekologických dopadů dopravy na životní prostředí,“ uvedl ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv MPO Jan Zaplatílek.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu obchodu 13.3.2017

 

Datum uveřejnění: 10. března 2017
Poslední změna: 16. března 2017
Počet shlédnutí: 265


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server