Odborné články

Mikroturbína - energetická revoluce pro 21. století

Na jaře vydaly Instalace Praha knihu Mikroturbína s podtitulem Energetická revoluce pro 21. století. Těžiště publikace je v popisu možností výroby elektřiny na místě spotřeby a popisu nového uspořádání trhu s elektřinou. Ve velkém rozsahu jsou citovány zahraniční technologie a aplikace. Kniha shrnuje návazné vědomosti z různých oborů, neboť účelem je rozšířit názornou formou pohled na možnosti decentralizované energetiky. Hlavním zaměřením je zajímavá a perspektivní technologie mikroturbín a miniturbín s nadějí na hromadnou výrobu.

Mikroturbína je plynový kotel, který navíc vyrábí elektřinu. Technologie mikroturbín se pro široké možnosti použití zdá být velmi univerzální. Lze ji použít pro výrobu elektřiny a tepla v městském tepelném hospodářství, v malé výrobně polystyrenu, ve fit centru, velkém bazénu stejně jako v nemocnici, administrativní budově nebo na statku pro využití energie odpadů od zvířat a z polí. V ekologických elektrobusech mikroturbíny pohání elektromotory a dobíjejí baterie.

Publikace dále popisuje palivové články a využití biomasy pro výrobu elektřiny a tepla. Zajímavá je spolupráce nových technologií, která násobí jejich výhody např.:

Spalovací turbína a

Zaměření publikace je blízké vznikajícímu oboru "Termo-Enviro-Economic", jehož úkolem je sladění zájmů energetických s ekonomickými a ekologickými.

Tato kniha je určena zejména:

 • projektantům, inženýrským firmám, energetickým auditorům a ekonomům,
 • městským tepelným podnikům,
 • rozvodným závodům, plynárenským společnostem,
 • středoškolským i vysokoškolským pedagogům, studentům a ekologům,
 • topenářským a elektroinstalačním firmám (náhradní zdroje elektřiny),
 • samosprávě a úřadům (životní prostředí, likvidace odpadů, stavební úřady),
 • zejména majitelům, provozovatelům, energetikům a manažerům, kteří:
  • potřebují nepřerušované dodávky elektrického proudu,
  • potřebují kvalitní elektřinu,
  • chtějí ovládat toky nákladů za energie,
  • chtějí spojit ekologickou výrobu energií s řešením problematiky odpadů,
 • potravinářským firmám, chemickým a jiným firmám,
 • zemědělským energetikům a manažerům,
 • provozovatelům čističek odpadních vod a skládek odpadů,
 • telekomunikačním a datovým firmám, provozovatelům internetu,
 • sportovištím, hotelům a mnoha dalším.

Publikace je souborem praktických informací pro orientaci na novém trhu s energiemi. Poznámky o teorii jsou umístěny v závěru. Cílem publikace je například:

 • přiblížit technikům spalovací turbíny i základy ekonomické problematiky,
 • umožnit lidem z praxe lépe komunikovat s odborníky různých profesí,
 • dát ekonomům přehled o technické (biologické) stránce malé energetiky,
 • naznačit zemědělcům méně obvyklé možnosti energetického využití bioplynu,
 • rozšířit pedagogům i studentům energeticko-ekologický pohled,
 • inspirovat podnikatele i samosprávy obcí k aplikacím nové techniky.

Účelem publikace je pomoci s orientací v množství informací spojených

 • s technickými novinkami,
 • s uvolněním trhů s energiemi,
 • s hrozbou zvýšených rizik.

Knihu je možné objednat u autora.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Tabulka instalovaného elektrického výkonu na zařízeních využívajících biomasu
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku
Výroba a využití bioplynu v zemědělství
Biomasa je součástí budoucího světového slunečního hospodářství
Energetické využití palivových článků

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 5.6.2003
Poslední změna: 11.2.2008
Počet shlédnutí: 13157

Citace tohoto článku:
ŠUROVSKÝ, Jan: Mikroturbína - energetická revoluce pro 21. století. Biom.cz [online]. 2003-06-05 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/mikroturbina-energeticka-revoluce-pro-21-stoleti>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
22 Oct 2007 18:54 Kder Ernest
- dotaz
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto