Odborné články

Město Švihov realizuje projekt komunitního kompostování bioodpadů

Jako jedno z prvních měst v ČR realizuje město Švihov pilotní projekt komunitního kompostování bioodpadů v sídlištní zástavbě. Město tím chce jednak zlepšit služby v oblasti nakládání s odpady pro občany města a jednak se připravit na zpřísňující se požadavky legislativy v této oblasti.

Pro realizaci projektu byla zvolena sídlištní zástavba. Oblast zahrnuje celkem devět bytových domů s 60 bytovými jednotkami, ve kterých žije 155 obyvatel města. Právě v těchto lokalitách je vhodné uplatnit třídění bioodpadů, tedy odpadů organického původu, formou komunitního kompostování.

Do vybraných lokalit byly na konci června 2008 umístěny 2 ks tzv. komunitních kompostérů (celkový objem 1 800 litrů) a 8 ks plastových kompostérů (celkem 5 760 litrů). Právě do těchto nádob mohou obyvatelé bezplatně odkládat zbytky ovoce a zeleniny, zbytky jídel z domácností, uschlé květiny, listí, trávu, plevel a další bioodpady, které se přirozeným procesem aerobního rozkladu za pomoci mikroorganismů a žížal přemění na kompost, tedy na kvalitní a na živiny bohatý substrát.

Komunitní kompostování je tedy obdobou domácího kompostování, které je dobře známé z rodinných domků nebo zahrádek a v tomto případě se uplatňuje pro větší skupinu lidí. Důležité je, že zpracování bioodpadů při komunitním kompostování probíhá řízeným způsobem a při dodržení základních a obecných pravidel pro kompostování nedochází k tvorbě zápachu a výsledkem procesu je kvalitní kompost. Jedním ze základních pravidel je samozřejmě to, aby do kompostérů byly odkládány skutečně jen bioodpady bez nežádoucích příměsí. Těmi jsou např. nejen plasty, ale také zbytky masa, kostí apod.

Základem projektu je proto důsledná osvěta a město zahájilo již v květnu informační kampaň pro obyvatele zvolené oblasti, aby měli dostatek potřebných informací. Snahou je zapojit do projektu co nejvíce obyvatel, protože právě aktivní účast lidí kvalitně třídících bioodpady je základním předpokladem pro úspěch projektu. Během rozmísťování kompostérů obdržela každá domácnost speciální informační materiál města k projektu. Ze strany města je navíc prováděna průběžná kontrola kvality sběru a čistoty okolo kompostérů, které jsou ve vlastnictví města. Vzniklý kompost bude nabídnut k odběru místním obyvatelům nebo jej město využije na vlastních pozemcích s veřejnou zelení.

Novou službu zavádí město pro občany bezplatně. Náklady projektu činí 66 000 Kč a jsou hrazeny z dotace Plzeňského kraje a z rozpočtu města Švihov. Jsme přesvědčeni, že projekt je přínosný pro občany, pro město samotné i pro životní prostředí, a věříme, že se do něj občané ve vybraných lokalitách aktivně zapojí. První výsledky to naznačují.

Obr. : Město Švihov realizuje projekt komunitního kompostování bioodpadů

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Integrovaný systém nakládání s odpady – 1. část
Integrovaný systém nakládání s odpady – 2. část
Ako predpovedať budúci vývoj množstva TKO
Úloha komunikácie pri nakladaní s komunálnym odpadom
Co s listím, trávou a se zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně?
Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v ČR do roku 2020
Pilotní projekt ve Švihově potvrdil úspěšnost komunitního kompostování
Návrh zemního bioreaktoru pro zpracování zbytkového BRKO
Systémy sběru komunálního BRO, předběžné vyhodnocení výsledků separovaného sběru komunálního BRO v lokalitě Tišnov
Pilotní projekty odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě Olomouci
Vlastnosti a složení zahradních kompostů v České republice
Kompostování v ohradách
Jak používat Expertní systém pro kompostování
Kompost a kompostér
Kompostovanie v EÚ III. - Kompostáreň FAIRFIELD
Kompostovanie v EÚ II. - Kompostáreň v PREGARTENE, Rakúsko
Kompostovanie v EÚ I. - Kompostáreň SEIRINGER, Rakúsko

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 6.10.2008
Poslední změna: 4.10.2008
Počet shlédnutí: 7530

Citace tohoto článku:
BAČÍK, Ondřej, KAŠPAROVÁ, Martina: Město Švihov realizuje projekt komunitního kompostování bioodpadů. Biom.cz [online]. 2008-10-06 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/mesto-svihov-realizuje-projekt-komunitniho-kompostovani-bioodpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto