Odborné články

1. mezinárodní demo-show kompostu a bioplynu

Prostředí pro tuto akci vytvořila firma Marchfelder BioEnergie GmbH v rakouském Markgrafneusiedlu nedaleko od moravských a slovenských hranic, z Brna necelé 2 hodiny cesty autem. Podle vlastní prezentace provozuje Marchfelder BioEnergie nejmodernější bioplynovou stanici v Rakousku. Tu projektovala firma Komptech a při příležitosti předváděcího dne 25. září 2009 byla slavnostně uvedena do provozu kompostárna navazující na bioplynovou stanici. Kompostárnu projektovala firma Compost Systems a vybavila ji svým patentovaným provzdušňovacím COMPOnent systémem.

Obr. 1: Bioplynová stanice a kompostárna v rakouském Markgrafneusiedlu

Provzdušňovací systém pro kompostárny COMPOnent

Suroviny: biologický komunální odpad, organický odpad ze zahrad, městské zeleně, biologické zbytky z potravinářských obchodů, kuchyňské zbytky z gastronomie, nemocnic, kasáren, odpady z masného průmyslu, potraviny s prošlou lhůtou spotřeby, dřevní odpad z lesa, parků, čistírenské kaly.

Produkty: elektrický proud a teplo, fermentační tekutý zbytek - digestát jako tekuté biologické hnojivo i jako surovina pro výrobu kompostu, kvalitní organické hnojivo pro zemědělce i pestrý výběr speciálních substrátů.

Efekty: zhodnocení odpadních surovin, péče o životní prostředí, ekonomika v souladu s přírodními cykly.

Z celé akce byla zřejmá základní filosofie firmy - zpracování biologických odpadů v souladu s přirozenými přírodními cykly. Bioplynová stanice zpracovává biologické zbytky z potravinářských obchodů, kuchyňské zbytky z gastronomie, nemocnic, kasáren apod., odpady z masného průmyslu, potraviny s prošlou lhůtou spotřeby (i v obalech), biologický komunální odpad. Výsledným produktem anaerobního procesu v bioplynové stanici je elektrický proud a teplo, fermentační tekutý zbytek - digestát je částečně využit jako tekuté biologické hnojivo. Část digestátu je využita v následném aerobním procesu – kompostování, kde surovinový základ tvoří část biologického komunálního odpadu, organický odpad ze zahrad, městské zeleně, dřevní odpad z lesa, parků, čistírenské kaly. Výslednými produkty kompostárny jsou kvalitní organické hnojivo pro zemědělce i pestrý výběr různě zušlechťovaných substrátů pro okrasné, užitkové i hobby zahradnictví.

Provázanost odborných i politických cílů

Celá akce měla ráz politicko – odborného rámce, jež je zcela v souladu s rakouskou strategií odpadového hospodářství, na níž se podílí i rezorty zemědělství a životního prostředí. President rakouského svazu Kompost & Biogas pan Hubert Seiringer v úvodu zdůraznil: „Státy potřebují politiky myslící s dlouhodobými vizemi!“ A jak potvrdil sekční šéf pan Zahrer z Ministerstva životního prostředí i dvorní rada Lutz z Ministerstva zemědělství: „ Rakouská struktura v sektoru kompostárenství i produkce bioplynu je důležitým prvkem strategie vytváření obnovitelných zdrojů, respektuje přirozené koloběhy látek v přírodě, je významným příspěvkem pro udržování úrodnosti půdy s nemalým významem pro ochranu klimatu“.

Velký zájem odborné veřejnosti

I počasí drželo nad akcí ochrannou ruku – slunečný den byl příjemný pro více než 1.000 návštěvníků, z nichž 35 % bylo ze zahraničí a podle údajů pořadatelů někteří i ze zámoří.

Také několik desítek Čechů a Slováků si celou akci pochvalovalo. Ti přijeli většinou na pozvání firem, které se na akci prezentovaly. Vzhledem k nevelké vzdálenosti akce je trochu škoda, že zájemců od nás nepřijelo více.

Obr. 2: 1. mezinárodní demo-show kompostu a bioplynu

Komplexní nabídka

Není obvyklé, aby se v tak relativně úzkém oboru prezentovalo 31 vystavovatelů, nabízejících výrobky 42 firem a předvádějících 77 strojů v provozu. Byla předváděna prakticky veškerá technika, která je pro provoz bioplynové stanice i kompostárny potřebná. Svozová, dopravní a manipulační i sklizňová technika pro suroviny do bioplynové stanice, řada strojů pro drcení biomasy, nejnovější technika pro překopávání kompostu, prosévání, míchání, měření a řízení procesů. Nechyběla ani technika pro aplikaci biologického hnojiva na pozemky, jak pro tekutou frakci – digestát, tak pro frakci tuhou – kompost. Návštěvníci tak mohli získat ucelený přehled o celé technologii v nejrůznějších variantách.

Většina vystavujících firem je aktivní i na našem trhu, odborné veřejnosti tedy povětšinou známá. Přesto se podobná akce v našich podmínkách prozatím jeví jako nemyslitelná. Naše prostředí k tomu musí teprve uzrát. Snad se mu to podaří, objektivní důvod k zaostalosti tu není. Pro srovnání: Rakousko s menším počtem obyvatel i menší výměrou orné půdy než Česká republika určitě neprodukuje větší množství biologicky rozložitelných odpadů ani nemá takový prostor pro jejich recyklaci a jejich rozumné uplatnění. Respektování přírodních zákonů a cílená ekonomická efektivnost umožňuje využívání nejmodernější techniky a technologií. Takže i plnění nařízení EU 1999/31/EC o redukci biologicky rozložitelného materiálu ukládaného na skládky o 65 % proti referenčnímu roku 1995, s cílovým rokem 2016 vykazuje Rakousko již dnes. My jsme si naopak vyjednali výjimku a cílový rok jsme posunuli o 4 roky, tedy na rok 2020. Doufejme, že vývoj naše více než desetileté zpoždění v zájmu celé naší společnosti urychlí.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Termické využití separátu po anaerobní fermentaci biologicky rozložitelných odpadů
Významný přínos výroby bioplynu
Možnosti využití kompostů při optimalizaci hydrofyzikálních vlastností zemědělských půd
Zajímavá provedení bioplynových stanic v zahraničí
Komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů a následná řada produktů
Kompostování bioodpadu je technologií trvale udržitelného života

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn

Datum uveřejnění: 6.1.2010
Poslední změna: 6.1.2010
Počet shlédnutí: 5672

Citace tohoto článku:
ŠREFL, Josef: 1. mezinárodní demo-show kompostu a bioplynu. Biom.cz [online]. 2010-01-06 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/1-mezinarodni-demo-show-kompostu-a-bioplynu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto