Odborné články

Slavnostní otevření Kompostárny Malešice

Dne 4. listopadu 2004 se konalo slavnostní otevření provozu kompostárny v Malešicích. Kompostárna Malešice byla vybudována v letoším roce na náklady hl. m. Prahy. Stavba byla zahájena 14. ledna 2004 a dokončena 21. října 2004. Kompostárnu postavil Zlínstav. Náklady na stavbu činily 5,5 mil. Kč. Zajišťovat zkušební provoz kompostárny po dobu 15 měsíců bude společnost JENA – firma služeb, která byla vybrána ve výběrovém řízení na odboru infrastruktury města Magistrátu hl. m. Prahy.

Kompostárna je určena k odkládání odpadu z údržby zeleně:

  • obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města - bezplatně
  • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání - za úplatu
  • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro hl. m. Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy - za úplatu sníženou oproti základnímu ceníku
  • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských částí - za úplatu sníženou oproti základnímu ceníku

Rozloha zpevněné plochy je 7000 m2. Kapacita kompostárny je 5.800 tun bioodpadu ročně. Vyrobený kompost bude prodáván ceníkové ceny firmy JENA.

Otvírací hodiny kompostárny jsou:

v době letního času:

  • pondělí až pátek - od 8:30 do 18:00 hodin;
  • sobota - od 8:30 do 15:00 hodin

v době zimního času:

  • pondělí až pátek - od 8:30 do 17:00 hodin
  • sobota - od 8:30 do 15:00 hodin

Kompostárna doplňuje sběrné dvory, kterých bude příští rok celkem deset.

Obr. 1: Účastníci slavnostního otevření kompostárny
Obr. 2: Přestřihávání pásky
Obr. 3: Mobilní drtič
Obr. 4: Mobilní síto
Obr. 5: Nakládání kompostu do síta
Obr. 6: Nadsítná a podsítná frakce
Obr. 7: Boxy s komposty a substráty
Obr. 8: Mostová váha
Obr. 9: Jímka srážkových vod
Obr. 10: Vzorky kompostů a substrátů

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Slavnostní otevření první pražské kompostárny Malešice.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioodpad v Rakousku (1) Kompostárna Lobau
Kompostárna v Dražkovicích
Náležitosti výstavby kompostovacího zařízení
Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Zajímavá technologie na kompostárně Moosdorf
Exkurze na kompostárnu u města Arcola v regionu La Spezia, Itálie
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (4) Compostaggio Lodigiano S.r.l.
Kompostárna v Zabrzu
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň
Exkurze na kompostárnu Buchlovice
Kompostárna Pitterling firmy Ekodendra

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 10.11.2004
Poslední změna: 14.11.2004
Počet shlédnutí: 9546

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Slavnostní otevření Kompostárny Malešice. Biom.cz [online]. 2004-11-10 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/slavnostni-otevreni-kompostarny-malesice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto